Marketing voor financiële dienstverlener

Eerst doelstelling en marketingplan

Volders | De Haan uit Groningen zijn specialisten in geldzaken. De beide zakenpartners verzorgen financieel beheer en bewindvoering.
Zij vroegen MODEO eind december 2020 om een nieuwe website, flyers en visitekaartjes te ontwikkelen.

Op mijn vraag wat het doel was om een nieuwe website te maken of nieuwe flyers was het antwoord: ‘we willen graag meer klanten en denken dat dit nodig is’.

Een logische vraag maar lastig om uit te werken. Want wát moet er gecommuniceerd worden? Wát is het beoogde doel?
Al pratende concludeerden wij dat er wel een beeld was wélke dienstverlening meer aandacht nodig had, maar dat beiden een beetje vastgelopen waren in hun aanpak en ideeën.

Ik stelde voor om met een frisse blik eerst een analyse van de markt te maken en een marketingplan te ontwikkelen. Inclusief het vaststellen van hun DNA, hun sterktes en verbeterpunten. Met tot slot concrete tips voor de marketing aanpak. Dat laatste is vaak een lastig iets voor velen: zien dat er wat veranderen moet, alleen wat er veranderen moet is soms lastig te bepalen als je er ‘middenin’ zit.

Maar niet alleen voor de klant, ook voor mijzelf is dit een spannend proces: een nieuwe klant, nieuwe branche en dan een marketingplan en frisse ideeën voorleggen.
Toch is het ook nu weer gelukt! De beide dames konden zich helemaal vinden in mijn analyse, voorstellen en het plan van aanpak.

Daarna het ontwikkelen van de marketing middelen

Dus nu gaan we naar fase 2: het aanpassen van de website en het ontwikkelen van de andere marketing tools.

Wordt vervolgd!